push

Restitutie verenigingen

Bij het besluit van de Gemeenteraad, 8 december 2016, voor de invoering van het Ondernemersfonds is vastgesteld dat verenigingen hun inleg kunnen terugvragen.

Indien u als vereniging hiervan gebruik wenst te maken stuurt u een kopie van uw OZB aanslag met een verzoek om terugbetaling aan info@ondernemersfondslaarbeek.nl