push

 

 

 

Projecten

 

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL), Stichting Centramanagement Laarbeek (CML) en Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL) mogelijk maken.

Het trekkingsrecht voor 2021 is door de gemeente vastgesteld op € 133.527,--. 

De verdeling wordt als volgt: 
SBL, uitvoering van het programma in het buitengebied: € 34.698,--
SPL, uitvoering van het parkmanagementprogramma: € 61.883,--
CML, uitvoering van het programma in de centra in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur en sport € 36.946,--. 
 
Voor de overheadkosten / clusteroverschrijdende kosten van OFL wordt jaarlijks € 10.000,-- gereserveerd.


De criteria die gelden voor een aanvraag kunt u lezen door hier te klikken.

Elke aanvraag dient te worden ingediend via het aanvraagformulier. Klik daartoe hier.

Voor projecten van dit jaar verwijzen we naar de website van de clusters SBL , SPL en CML .
De jaarplannen van de clusters van dit jaar zijn in te zien op deze pagina.

Projecten van voorgaande jaren: