push

Organisatie


De Stichting Ondernemersfonds Laarbeek beheert het fonds en heeft zich te houden aan de algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken aan de gemeente en het blijven binnen de grenzen van de wet. Inrichting, inhoud en besteding van het fonds wordt door de meebetalende organisaties bepaald. Het onbezoldigde, dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de drie trekkingsgerechtigden: Centramanagement Laarbeek, Stichting Parkmanagement Laarbeek en ZLTO. De aangestelde raad van advies vertegenwoordigt hun gebied of sector. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: Onderwijs, sport, ZLTO en verenigingen die worden vertegenwoordigd door Vier, Limo, Aarle Onderneemt, Retail Beek en Donk en Horeca.

Presentatie inclusief jaarverslag 2017

Bestuur

Voorzitter

Maarten Rooijakkers - ZLTO

Secretaris

Jack Vlaming - Centramanagement

Penningmeester                                                           

Frank van Asten - SPL

Raad van advies 

  • Mark Lommen - Limo 
  • Arjan van Vugt - Retail Beek en Donk 
  • John Rooijakkers a/i - ZLTO 
  • Paul Sneijers - Vier 
  • Carla Grootjen - Onderwijs  
  • Vacature - Sport 
  • Vacature - Horeca

Het dagelijks werk aan het fonds is in handen van de drie werkorganisaties: Parkmanagement (SPL), Centramanagement en ZLTO.
Uw aanspreekpunten zijn:

Stichting Parkmanagement Laarbeek
Contactpersoon: Frits Rutten, Parkmanager
Parkmanagementlaarbeek.nl 
info@parkmanagementlaarbeek.nl 

Centramanagement Laarbeek
Contactpersoon: Henry van Vlerken, Centrummanager en Jack Vlaming, secretaris CML
Centramanagementlaarbeek.nl
secretaris@centramanagementlaarbeek.nl

ZLTO Laarbeek
Martijn van den Boogaard, bestuurslid ZLTO
martijnvdboogaard@live.nl
ZLTO.nl/Laarbeek

Het secretariaat van Ondernemersfonds Laarbeek is in handen van Rianne Hens. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl