push

 

 

 

De drie clusters van het Ondernemersfonds baseren hun activiteiten en de besluiten m.b.t. het wel of niet honoreren van een aanvraag op de door hen gemaakte jaarplannen. Coördinatie vindt plaats in de vergaderingen van het bestuur van het Ondernemersfonds. De jaarplannen van de clusters zijn in te zien via de website van het desbetreffende cluster. De jaarplannen van het lopende jaar kunt u inzien door op onderstaande links te klikken.

Jaarplan Stichting Parkmanagement Laarbeek

Jaarplan Stichting Buitengebied Laarbeek

Jaarplan Stichting Centramanagement Laarbeek


Na het verkrijgen van de definitieve subsidiebeschikking van de gemeente, wordt z.s.m. de jaarrekening van het achterliggende jaar opgemaakt. Deze wordt vervolgens ter verantwoording voorgelegd aan de gemeente. De jaarrekening wordt eveneens via onderstaande link voor belangstellenden toegankelijk gemaakt.


Jaarrekening 2022

-     Specificatie projecten 

Jaarrekening 2021

  -    Specificatie projecten

Jaarrekening 2020

  -   Specificatie projecten

Jaarrekening 2019 

  -   Specificatie SPL 

  -   Specificatie ZLTO / Buitengebied

  -   Specificatie CML  

Jaarrekening 2018

  -   Specificatie SPL

  -   Specificatie ZLTO / Buitengebied

  -   Specificatie CML 

Jaarrekening 2017