push

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Laarbeek is directe belangenbehartiging middels de kostendekking voor de drie koepelorganisaties:
Centramanagement, Parkmanagement en ZLTO. Met het Ondernemersfonds Laarbeek kan ondernemend Laarbeek nog beter haar aandeel aan een evenwichtige ontwikkeling van Laarbeek bijdragen, met veilige en vitale bedrijventerreinen, bloeiende lokale winkelcentra en buitengebied economieën en een goed samenwerkingsklimaat (cross-overs) met alle andere ondernemers in de gemeente. 

We willen met het Ondernemersfonds alle profit en non-profit organisaties stimuleren om projecten uit te voeren die het ondernemersklimaat in Laarbeek verbeteren:

• We gaan de programma’s van de clusterorganisaties - zoals centramanagement, Parkmanagement en ZLTO- op structurele basis realiseren en aanvullen
• We zullen cross-overs tussen verschillende sectoren stimuleren: gezond werken op bedrijventerreinen, cultuur, winkelen en samenwerking met het onderwijs en ga zo maar door
• Bedrijven die niet zijn aangesloten bij een vereniging/stichting nodigen wij uit om dat wel te doen en met plannen te komen

Stichting Ondernemersfonds Laarbeek

• Zorgt voor afspraken met de gemeente
• Beheert trekkingsrechten
• Neemt geen inhoudelijke beslissingen over bestedingen uit het fonds (daar gaan de trekkingsgerechtigde verenigingen zelf over)
• Zorgt voor een jaarrekening, btw-afhandeling, et cetera
• Neemt daarmee geen plek in onder de bestaande verenigingen als het gaat om belangenbehartiging of activiteiten, maar is alleen een organisatorisch construct om het zo gemakkelijk mogelijk te maken