push

 

 

 

Contact / Nieuwsbrief

 

Het secretariaat van Ondernemersfonds Laarbeek kunt u bereiken via info@ondernemersfondslaarbeek.nl
Via dit adres kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Postadres OFL:
Pater de Leeuwstraat 17
5741 EE  Beek en Donk

Uw aanspreekpunten voor de clusters zijn:

Stichting Parkmanagement Laarbeek
Contactpersoon: Frits Rutten, Parkmanager
Parkmanagementlaarbeek.nl
info@parkmanagementlaarbeek.nl

Centramanagement Laarbeek
Contactpersoon: Jack Vlaming, secretaris CML
Centramanagementlaarbeek.nl
secretaris@centramanagementlaarbeek.nl

Buitengebied Laarbeek
Martijn van den Boogaard, secretaris SBL
www.buitengebiedlaarbeek.nl
info@buitengebiedlaarbeek.nl