push

Contact

 

Het secretariaat van Ondernemersfonds Laarbeek kunt u bereiken via info@ondernemersfondslaarbeek.nl

Uw aanspreekpunten voor de clusters zijn:

Stichting Parkmanagement Laarbeek
Contactpersoon: Niels Rutten, Parkmanager
Parkmanagementlaarbeek.nl
info@parkmanagementlaarbeek.nl

Centramanagement Laarbeek
Contactpersoon: Jack Vlaming, secretaris CML
Centramanagementlaarbeek.nl
secretaris@centramanagementlaarbeek.nl

Buitengebied Laarbeek
Martijn van den Boogaard, secretaris SBL
www.buitengebiedlaarbeek.nl
info@buitengebiedlaarbeek.nl