push

 

 

 

Bestuur

De Stichting Ondernemersfonds Laarbeek (OFL) beheert het ondernemersfonds en heeft zich te houden aan de algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken aan de gemeente en het blijven binnen de grenzen van de wet. Inrichting, inhoud en besteding van het fonds wordt door de meebetalende organisaties bepaald. Het onbezoldigde, dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de drie trekkingsgerechtigden: Stichting Centramanagement Laarbeek (CML), Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL). De aangezochte klankbordgroep vertegenwoordigt hun gebied of sector. De samenstelling van deze klankbordgroep treft u onderstaand aan. 

Het bestuur van OFL bestaat uit:

   CMLVlamingJackLid   CML
Achternaam Voornaam Functie    Namens
Heijl Fedor Voorzitter    
Goumans Rob Penningmeester    SPL
Lijten Marion Secretaris    
Vereijken Hans Lid    SBL
Vlaming Jack Lid    CML

 De Klankbordgroep bestaat uit:

Achternaam Voornaam Functie Namens
Sambeek Rogier van   Vier
Asten Frank van   Bedrijven
Deurzen  Karel van     Retail
Gramser  Erwin     Sport
Boogaard  Martijn van den    ZLTO 

Het dagelijks werk aan het fonds is in handen van de drie werkorganisaties: Parkmanagement (SPL), Centramanagement (CML) en Buitengebied (SBL). Zie de contactpagina.