push

Wat is het Ondernemersfonds?

Ondernemersfonds Laarbeek maakt het mogelijk om collectieve activiteiten te ontplooien binnen de trekkingsgebieden en cross overs. Elke zakelijke OZB-betaler betaalt mee.

Wat is het doel?

Het Ondernemersfonds verbindt ondernemers Laarbeek-breed en stimuleert cross overs. Daarnaast zorgt het fonds voor continuïteit van de belangenbehartiging vanuit het georganiseerde bedrijfsleven in parkmanagement, centramanagement en ZLTO.

Voor wie is het Ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds is er voor alle verenigde organisaties uit het centrum, buitengebied en de bedrijventerreinen. Maar ook voor de zorg, het onderwijs, sport, cultuur en landbouw.